Wielka wyprawa do źródeł rzeki Grzmiącej – Etap 1

Pierwsza część relacji z wyprawy po Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich.